Zajęcia pozalekcyjne  realizowane w roku szkolnym 2011/2012 

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa zajęć

1.

Bloch Joanna

– gimnastyka korekcyjna w klasach I i II

2.

Drążkowski Jacek

 – redagowanie gazetki szkolnej „Szipsy” i kawiarenka internetowa

– zajęcia wyrównawcze z  matematyki w klasach IV i V

3.

Drozd Bożena

– zajęcia wyrównawcze z  matematyki w klasie VIb

4.

Kalata Małgorzata

– koło języka angielskiego w klasach IV – VI (od 17 października)

 

5.

Kamieniecka Ewa

– zajęcia rewalidacyjne

6.

Karpowicz Mariola

– koło historyczne

– koło fletowe

– zajęcia muzyczne z kabaretem „Ziutek”

7.

Kowalska Elżbieta

– zajęcia wyrównawcze z  matematyki w klasach V

– zajęcia wyrównawcze z  matematyki w klasie VIa

8.

Bosowski Dominik

– zajęcia opiekuńczo–wychowawcze z ministrantami

9.

Kułagin Jadwiga

– zajęcia korekcyjno–kompensacyjne w klasach III

10.

Olszewski Marek

– zajęcia sportowe klasy I – III (od 11 października)

– zajęcia sportowe klasy IV – VI

– gimnastyka korekcyjna w klasach III

  bezpieczeństwo w ruchu drogowym  

11.

Pawłowska–Ejsmont Janina

– kabaret „Ziutek” i teatrzyk „Fiku–Miku

– zajęcia wyrównawcze z  języka polskiego w klasach IV

– zajęcia wyrównawcze z  języka polskiego w klasie VIa

12.

Petryk Dorota

– zajęcia logopedyczne

13.

Serafin Alina

– koło przyrodnicze

14.

Skorynko Hanna

– koło języka polskiego

– zajęcia wyrównawcze z  języka polskiego w klasie VIb

– zajęcia wyrównawcze z  języka polskiego w klasach V

15.

Żejmo Ewelina

– koło języka angielskiego w klasach III (od 17 października)

– wyrównywanie szans edukacyjnych z języka angielskiego w klasach V